söndag 2 september 2012

Kvitto på Zanders momssänkning

Publicerat i EnaHåboTidningen 2012-09-07

I veckans nummer av Ena-Håbo Tidningen har centerns riksdagskvinna från Enköping, Solveig Zander, en insändare om "positiva effekter" av den sänkta restaurangmomsen.

Rubriken på Zanders insändare "Sänkt moms ger nya jobb" finns det helt enkelt inget belägg för! Inte heller presenterar Zander hur många faktiska jobb som tillkommit av denna reform!

Hade det givit de utlovade effekterna borde det rimligtvis visa sig i exempelvis sjunkande arbetslöshetssiffror för ungdomar! Men icke!

Ett av de mått Zander använder sig av är att antalet "nyanmälda platser i restaurangbranschen har ökat" hos Arbetsförmedlingen (AF).

Låt oss räta ut frågetecknen och Solveig Zanders ordklyver! Det är alltså antalet platsannonser som ökat hos AF. Detta är inte att likställa med att det inneburit fler faktiska jobbtillfällen. Annonsering måste ske även om man sedan väljer att internrekrytera!

Detta bekräftas också av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som på regeringens uppdrag utreder reformen!

Även Finanspolitiska Rådet (FR) har gått ut med skarp kritik mot restaurangmomssänkningen och gått så långt att man kallar det för "den enskilt mest kostsamma åtgärden" den moderatledda regeringen genomfört!

FR menar vidare att "den reducerade momsen på restaurang- och cateringtjänster har snarast karaktären av ett branschstöd".

Zander har helt rätt i att restaurangerna har ökat sin försäljning tack vare "branschstödet". Däremot har hon helt fel i att vi "rödgröna" har sagt att "det aldrig kommer att inträffa". Det vi hävdat och fortfarande hävdar är att det inte finns något samband mellan sänkt restaurangmoms och ett ökat antal faktiska jobb!

Eller som FR uttrycker det:

"... effekterna på sysselsättningen av momssänkningen är överskattade. Rådet anser också att sänkningen är ett ineffektivt sätt att minska de administrativa kostnaderna."

Faktum kvarstår - med den moderatledda alliansregeringen har arbetslösheten stigit och då framför allt bland ungdomar, socialbidragen har vuxit och klyftorna i samhället har ökat.

Vi Socialdemokrater vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i nya jobb och vi vill skapa nya jobb genom att investera i människors kunskaper - inte genom att sänka deras löner. Vi vill genomföra ett nytt kunskapslyft och investera i fler studieplatser inom vuxenutbildningen och yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola.

Den självklara utgångspunkten för hållbar tillväxt och fler jobb är ordning och reda i statsfinanserna. Men en stark ekonomi är inte tillräckligt, vi behöver också en aktiv näringspolitik med fler och växande företag som skapar efterfrågan på arbetsmarknaden, och en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som rustar människorna så att de kan ta de nya jobben när de växer fram.

/Matz

2 kommentarer:

 1. Fint att ni vill satsa på utbildning... men vilket är sambandet mellan utbildning och arbetstillfällen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sambandet är att vi vill ge människor möjlighet att stå rustade för de nya jobb som växer fram och/eller att ställa om för att ta en ny riktning i livet.

   När de nya jobben växer fram kommer det också att från arbetsgivarhåll ställas högre krav på rätt kompetens och adekvat utbildning.

   Så nog finns det ett samband mellan utbildning och arbetstillfällen, Mikael!

   /Matz

   Radera

AddThis

Share |