lördag 1 september 2012

Svikna löften och to(m)ma ord

Det kommer att fattas lärare i bland annat naturorienterande ämnen flera år framöver, visar en alarmerande rapport från Lärarförbundet!

Ordförande för nyss nämnda förbund, Eva-Lis Sirén, menar att läget är mycket akut och att "det är ett allvarligt samhällsproblem"!

Om trenden fortsätter räknar man från Lärarförbundet med att det om bara några år kommer att fattas drygt 900 lärare.

Nu är detta inte helt oväntat! Den moderatledda regeringen har en längre tid känt till problematiken utan att ta till några åtgärder!

Eva-Lis Sirén menar att den mest avgörande faktorn för att locka fler att välja läraryrket är att höja lärarlönerna!

Med detta som bakgrund blir det minst sagt intressant att läsa hur skolnämndens ordförande, Ingvar Smedlund, tillsammans med sina moderata partikamrater Fredrik Jansson och Mats Flodin försöker locka fler lärare lokalt till Enköping!

Eller som moderaterna själva uttryckt det tidigare - att Enköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare!

De tre moderaterna påpekar mycket riktigt att det nu mera ställs högre krav på lärarna att dokumentera elevers status och mål. Men vad är det man från moderat håll lokalt erbjuder lärarkåren?

Bland annat menar Smedlund, Jansson och Flodin att lärarna ska erbjudas "en bra och lugn plats att arbeta med sin dator" för att ge "lärarna en rimlig möjlighet att genomföra" denna dokumentation!

Det kommer också under hösten att "genomföras utbildningsinsatser i valda dokumentationssystem"!  Vi får inte heller glömma att "förra året fick samtliga lärare en egen dator, vilket ger effektiviseringar"!

De tre moderaterna menar också helt riktigt att "ställer vi högre krav ska vi också ge rätt förutsättningar".

Tyvärr är det inte lugna arbetsplatser för administrativt arbete, utbildningsinsatser för dokumentationshantering och lånedatorer (som det de facto handlar om) som kommer att vara de avgörande faktorerna för att garantera att dagens och framtidens elever kommer att få de kunskaper de har rätt till!

Eva-Lis Sirén menar följande:

"Vi står inför en mycket allvarlig situation där eleverna kommer att bli lidande. De kommer inte att få de kunskaper som är nödvändiga för Sveriges framgång!"

Under Almedalsveckan i somras gick vår Socialdemokratiska talesperson vad gäller skolfrågor, Ibrahim Baylan, ut och menade att för att garantera elevers rätt till rätt kunskaper behöver vi erbjuda lärare bra villkor och i detta inbegrips bra löner!

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Vi vill höja resultaten i skolan genom att investera i lärarnas kompetensutveckling, möjlighet att göra karriär och på att utveckla rektorerna som pedagogiska ledare i skolan. Det måste också löna sig bra att utbilda sig till och arbeta som lärare.

I god tid inför valet 2014 kommer vi Socialdemokrater att presenter vilka satsningar vi vill genomföra vad gäller skola och utbildning - både nationellt och lokalt!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |