tisdag 14 februari 2012

Öppenhet ger ökad valfrihet

I höstas skrev jag en hel del om de missförhållanden som uppdagades inom privata vårdföretag. Jag skrev i ett av mina blogginlägg jag bland annat om att man bör öppna upp för mer insyn i privata välfärdsföretag.

Idag skriver Mikael Damberg (S), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, på Aftonbladets debattsida om hur just öppenheten gagnar alla och hur det kommer att förbättra kvaliteten, inflytandet och människors valfrihet.

I svensk grundlag står att varje svensk ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Tyvärr gäller offentlighetsprincipen enbart den offentliga delen av välfärden. Damberg och Hallengren skriver:

"Vi behöver en större öppenhet. Det måste bli lättare för människor att välja och få insyn i hur välfärden fungerar. Därför vill vi socialdemokrater införa en offentlighetsprincip även för privata utförare inom välfärden."

Även meddelarfriheten måste bli en självklarhet inom privat utförd välfärd. Det är dock något som den moderatledda minoritetsregeringen inte kan ställer sig bakom! Att som anställd inom privata välfärdsföretag yppa att det förekommer missförhållanden kan vara likställt med att man äventyrar sin egen anställning! Skrämmande!

Precis som Damberg och Hallengren skriver är dessa företag finansierade med skattemedel. Då är öppenheten en självklarhet - alla skattebetalare ska ges möjlighet till insyn i hur dessa företag sköts och hur man använder VÅRA pengar!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |