lördag 18 februari 2012

(M) kör offer-taktik

Återigen får vi läsa om hur det är "synd" om moderaterna.

I dagens EP skriver Anna Wiklund, Ingvar Smedlund, Stefan Sundbäck och, av någon outgrundlig anledning, vice ordförande i konstitutionsutskottet Per Bill ett svar på Marié Karlströms och Rolf Carlssons iinsändare från förra helgen.

Karlström och Carlsson ifrågasatte de påstådda "satsningarna" på Enköpings skolor som moderaterna säger sig ha gjort och att de ska ha lett till kvalitetshöjningar.

Vi börjar bli vana vid att moderaterna vid varje tillfälle som det riktas konstruktiv kritik mot deras bristande politik gör sig själva till offer.

Denna gång skriver de fyra moderaterna att Karlström och Carlsson använder sig av "aggresiv retorik". Det är märkligt att när någon pekar på hur verkligheten ser ut är det nu mera regel än undantag att man från moderat håll slingrar sig bort från ansvarstagande och istället använder sig av "tyck-synd-om-oss"-taktiken för att på det viset söka sympatier hos medborgarna!

I höstas förde jag en debatt i EP med skolnämndens ordförande Ingvar Smedlund där jag bland annat pekade på avsaknaden av politisk vilja gällande förebyggande arbete mot kränkande behandling och bristande politiskt ledarskap sett ur ett helhetsperspektiv. (Går att läsa mina insändare här: Läs din läxa, Smedlund samt Politisk ledning efterlyses.)

I den debatten började beskyllningar om att jag gick till personangrepp. Det gick till och med så långt att moderaternas tf ordförande Percy Westerlund kände sig tvingad att gå in och stötta Smedlund. Westerlund menade att jag skrivit "bombastiska insändare" och påstod dessutom att jag menat att Smedlund "visat sig olämplig som ordförande". Även denna taktik, att lägga ord i mun på oppositionen, är numera vedertagen bland moderaterna!

Härom veckan skrevs en insändare av en medborgare angående oron över det politiska läget i kommunen och bristen på politiskt ledareskap (känns ämnet igen?). Då skrev moderata företrädare på Facebook återigen om personangrepp!

Åter till dagens moderata insändare: Även denna gång anser de fyra (låter det vara osagt om Bill ens läst Kalrströms och Carlssons insändare) att oppositionen gått till personangrepp! Man avslutar sin insändare med:

"Från oppositionen har vi nu sett aggresiva utspel mot oss som personer och vår politik..."

Ännu en gång söker man sympatier på att försöka göra sig själva till offer. Jag börjar undra om de lokala moderata företrädarna förstått sina uppdrag?

De sitter som ledande politiker - kommunstyrelsens ordförande, skolnämndens ordförande, utbildningsnämndens ordförande - och är företrädare för den moderata politik de för. Som ledande politiker ska man räkna med att bli granskad och få kritik!

I politiken måste man kunna skilja på sak och person. Det gäller både den som ger kritik och kanske framför allt den som tar emot den. Tar man all kritik personligt kan det bli jobbigt!

Kommunen jobbar ute i verksamheterna med klagomålshantering där inkomna klagomål ska ses som förbättringsområden. I Enköpings kommuns vision för år 2015 står det att kommunens invånare ska uppmuntras att engagera sig och framföra sina åsikter!

Frågan är om någon kommer att våga göra det då risken är överhängande att man då anses gå till personangrepp!

/Matz

PS.

"Opponenten är utsedd att kritiskt granska." (Källa: www.ne.se)


 "Opponenten presenterar sin kritik muntligen och även skriftligen. Opponenten ... ställer frågor om sådant som behöver förtydligas, och ger ett sammanfattande omdöme. Med politisk opposition menas regeringens motståndare. Oppositionspartierna har då som uppgift att kritisera samt analysera regeringens agerande. För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk." (Källa: www.wikipedia.se)


(Läs mer om hur jag ser på mitt uppdrag som oppositionspolitiker: Återkoppling är viktigt) DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |