tisdag 21 februari 2012

Populistisk Björklund

Sent ska syndaren vakna, brukar det ju heta och tydligen gäller detta även utbildningsminister Jan Björklund (FP).

I en tid då den moderatledda minoritetsregeringen backar i opinionsmätningar och de tre stödpartiernas inflytande minskar allt mer gjorde utbildningsministern plötsligt en skolpolitisk och populistisk kovändning!

Socialdemokraterna har hela tiden  i debatten varit väldigt tydliga med att ägarformerna för friskolor måste ses över samt att medborgarnytta, kvalitet och insyn måste prioriteras före riskkapitalbolagens vinstintressen.

Nu försöker alltså Björklund göra en populistisk helomvändning, men som mången gång tidigare är hans uttalande inte helt genomtänkt! Så här säger utbildningsministern:

Dessa företag går in som ägare under några få år och ’förädlar’ verksamheten, dvs gör den mer lönsam, och sedan säljer de företaget. Syftet är maximal avkastning på kortast möjliga tid.

Att då som Björklund tro att man genom att tidssätta ägandet till tio år skulle förhindra "maximal avkastning" är inte bara naivt utan också ett bevis på att vi har en utbildningsminister som inte förstått problematiken. Detta trots att han i sitt uttalande, men som sagt utan att förstå det, faktiskt sätter fingret på den verkliga problematiken!

Det är just det han kallar "förädling" av verksamheten som borde vara den springande punkten. Ofta när det handlar om att göra en verksamhet mer lönsam, vilket vi också sett tydliga tecken på i det moderatledda Enköping, handlar det om att skära i kostnader vilket i sig genererar kvalitisförsämringar. Missförhållanden inom privata vårdföretag den senaste tiden är tydliga bevis på detta!

Det handlar alltså mer om hur man förvaltar verksamheten med kvalitet samt medborgar- och kundfokus som prio ett!

Det här blev ytterligare en väljarflirt signerad Jan Björklund som faller platt till marken. Det känns mera som en frustrerad folkpartiledare som börjar känna att 2014 närmar sig med stormsteg och en uppenbarelse om att alliansens "storhetstid" är förbi!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |