fredag 10 februari 2012

VAD vet Mona Örjes om HUR?

Hur många gånger han man inte hört finanskommunalrådet Anna Wiklund (M) tala om att man måste skilja på VAD och HUR! Det hon menar är att politiker inte ska detaljstyra verksamheter man ansvarar för. Som politiker ska man veta vad som ska göras men överlämna till tjänstemännen att avgöra hur det ska göras.

Tro det eller ej, men jag håller med Anna Wiklund om att man inte ska detaljstyra! Däremot bör man verkligen sätta sig in i de verksamheter man i förtroende är satt att politiskt styra över för att förstå hur de fungerar.

De senaste dagarna har upplevelsenämndens ordförande Mona Örjes (C) förekommit väldigt flitigt i EnköpingsPosten. Det har handlat om uteblivet stöd till Grönsöö och budgetfördelning för nämnden. En och annan insändare har också riktat skarp kritik mot ordförande Örjes!

Vän av ordning undrar nu säkert vad detaljstyrning och Mona Örjes har med varandra att göra. Förklaringen är den att jag hävdar att det är precis vad Örjes håller på med.

I artikeln om budgetfördelningen för upplevelsenämnden är visserligen majoriteten och oppositionen överens om själva fördelningen. Det säger jag ingenting om. Jag litar på att mina partikamrater har gjort en riktig bedömning.

Däremot börjar jag bli aningen irriterad på att Mona Örjes med en dåres envishet fortsätter hävda att Kulturskolan ska "titta på hur stor den enskilda undervisningen ska vara i förhållande till undervisningen i grupp"!

Här borde Anna Wiklund ta ett allvarligt snack med sin alliansfrände Örjes! Knäppa henne på de fingrar som letat sig allt för djupt ner i den berömda kakburken och även torka den näsa som hela tiden tenderar att läggas i blöt.

Mona Örjes kan ålägga Kulturskolan att se över möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. Det är ett VAD! Men att, som Örjes, diktera villkor på det sätt hon gör är detaljstyrning!

Låt tjänstemännen med spetskompetens inom sitt skrå avgöra vad som är bäst för verksamheten och ur personalhänseende. Men framför allt utifrån ett kundperspektiv - det vill säga Kulturskolans elever och kommunens medborgare.

Medborgarnyttan ska alltid komma i första rummet!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |