måndag 19 mars 2012

Barnen i fokus?

Barnfattigdom har jag tagit upp vid ett flertal tillfällen här på bloggen. Har även debatterat ämnet med bland annat centerns riksdagskvinna Solweig Zander, som då hävdade både i vår debatt och i nationell TV att det inte existerar fattigdom i Sverige!

Nu har Rädda Barnen presenterar sin årliga rapport som visar att barnfattigdomen i Sverige fortsätter att öka. Idag finns närmare en kvarts miljon barn, 248.000, som lever i fattigdom! Det är en ökning med 28.000 barn bara sedan förra året!

Centerpartiet fortsätter att slå ifrån sig ansvaret för att barnfattigdomen fortsätter öka i välfärdsstaten Sverige. Senast i raden var partiets förste vice ordförande Anders W Jonsson som på SvD Brännpunkt använder en väl beprövad taktik - skylla på oppositionen!

Jonsson hävdar också att den moderatledda alliansens arbetslinje är den enda lösningen på den ökade barnfattigdomen. Denna arbetslinje som alliansen använder som universalverktyget för att komma till bukt med alla problem i samhället!

Jag kan hålla med Anders W Jonsson om att fler i arbete ger effekter även vad gäller barnfattigdomen, men faktum är att alliansens arbetslinje har kolapsat och inte gett de effekter som utlovats. Tvärtom! Barnfattigdomen ökar och vi kan inte vänta på att den moderatledda alliansen förstår allvaret i det!

Vi måste också lokalt arbeta mer aktivt för att komma till bukt med den ökade barnfattigdomen. Det kan till exempel handla om att möjliggöra för fler barn att få en meningsfull och berikande fritid.

Då går det inte att som Anna Wiklund (M) och den moderatledda minoriteten i Enköping höja avgifterna på Kulturskolan och andra fritidsaktiviteter!

Vill vi verkligen motarbeta barnfattigdomen kan vi inte exkludera och stänga ute! Då handlar det om att vi måste öppna upp för att inkludera - varje barn!

Enköpings kommun har antagit en vision där man uttrycker det väldigt tydligt. Frågan är om vi verkligen lever upp till detta:

"Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden."

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |