tisdag 27 mars 2012

(M)inoriteten exkluderar barn och unga

Kommunstyrelsen (KS) har haft möte i kväll och bland annat togs frågan om taxor och avgifter 2012 för upplevelsenämnden upp.

Vi har från Socialdemokratiskt håll, både i nämnden och i kommunstyrelsens arbetsutskott, hävdat att avgiftshöjningarna inte får drabba barn och unga!

Trots detta driver den moderatledda minoriteten att man vill höja avgifterna på Kulturskolans terminsavgifter. Elevavgiften för barn rör sig om en ökning med 12,5% - från 800 till 900 kronor/termin.

Upplevelsenämndens ordförande Mona Örjes (C) menade vid KS att Enköping inte sticker ut i jämförelse med andra kommuner. Den jämförelsen är väl kanske inte helt adekvat! Redan 800 kronor per termin är för exempelvis den ensamstående föräldern kännbart.

Vi Socialdemokrater hade i vår budget för 2012 avsatt pengar till Kulturskolan för att undvika att höja avgifter för barn och unga. Den budgeten drevs också igenom i december förra året!

Den höjning som upprör mig mest är ändå terminsavgiften för "vuxna" elever på Kulturskolan. Här rör det sig om en höjning med - håll i er - 66%! Från 1200 till 2000 kronor/termin!

Som vuxna räknas de elever som fyllt 20 år - de elever som efter gymnasiet vill fortsätta utveckla sitt musicerande eller dansande. Ofta är det ungdomar som fortsatt att studerar och kanske tvingas jobbar extra för att få sin redan hårt ansträngde ekonomi att gå ihop!

Det är också samma kategori unga människor som regeringen, och senast i dag centerns riksdagskvinna Solveig Zander, vill sänka lönerna för! Nu ska de alltså straffas dubbelt - sänkta löner OCH höjda avgifter!

Den moderatledda minoritetens förslag om höjda avgifter för "vuxna" elever på Kulturskolan kommer att med stor sannolikhet innebära att det stora flertalet kommer att tvingas avstå från att fortsätta utvecklas kulturellt. Vad har Mona Örjes och den moderatledda minoriteten då vunnit med den avgiftshöjningen? INGENTING!

Uppmaning: Tänk om och tänk rätt - gör om och gör bättre!

Återigen ser vi hur den moderatledda minoritetens politik går tvärt emot det man gått till val på! Hur många gånger har vi inte hört alliansens företrädare prata om att "motarbeta utanförskapet"! Nu gör man alltså precis det motsatta genom att exkludera och stänga ute ungdomar som vill utvecklas kulturellt.

Socialdemokraterna vill istället inkludera och göra det möjligt för fler att få en meningsfull och berikande fritid bland annat via Kulturskolan! Därför säger vi nej till avgiftshöjningar för barn och unga!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |