torsdag 15 mars 2012

Vem vill att Enköping ska styras av en minoritet?

Vi har idag ett svagt minoritetsstyre i Enköping bestående av moderaterna, centern och kristdemokraterna. Idag blev det också definitivt klart att folkpartiet INTE går tillbaka till den moderatledda alliansen i kommunen.

I fullmäktige innebär det alltså att de tre partierna i det som återstår av alliansen har 25 mandat av totalt 51 och i varje fråga framöver kommer att vara beroende av att något annat parti ger sitt stöd till deras förslag.

I ärlighetens namn har ju inte heller vi i opposition med våra 22 mandat tillräckligt många mandat för att få majoritet i frågor vi driver. Skulle vi få stöd av FP innebär det ytterligare 2 mandat, men vi får ändå inte majoritet!

Några som med största sannolikhet är nöjda med den uppkomna situationen är förmodligen SD, som nu plötsligt fått den vågmästarroll man eftersträvat.

Detta partlamentariska läge tjänar ingen på - allra minst kommuninnevånarna och det är inte heller bra ut ett rent demokratiskt perspektiv!

Moderaterna brukar inte vara sena att skräda med orden. När det i höstas stod klart att FP valde att rösta med vårt budgetförslag och den skattehöjning vi föreslog menade finanskommunalrådet Anna Wiklund inför öppen ridå att "folkpartiets ledamöter gått och blivit socialister".

Idag på Facebook skriver en annan moderat ledamot i fullmäktige i hopp om att skrämma upp Enköpingborna om att FP skulle gå in i ett samarbete med SD:

"Idag kan man läsa i Enköpingsposten om folkpartiet som nu byter sida och önskar få styra Enköping tillsammans med bl a vänsterpartiet. Lyckas folkpartiet övertala Sverigedemokraterna också då har dom lyckats. Vem vill att Enköping skall styras av kommunister och nazister?"

Maken till populistiskt lågvattenmärke har jag inte sett på länge!

Moderaterna vet mycket väl att samtliga partier från båda blocken varit mycket tydliga med att man inte kommer att gå in i något samarbete med SD! Detta har även Anna Wiklund bekräftat i såväl lokalpress som radio och TV!

Nu ligger bollen hos moderaterna och det är de som måste ta sitt ansvar och verkligen visa att man står för det man alltid hävdar. Att man tar ansvar för Enköpings kommun och dess medborgare! Det finns bara ett alternativ kvar!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |