lördag 28 april 2012

Av vad består moderata "sanningar"?

Jessika Vilhelmsson, Enköpingsmoderaternas riksdagsledamot, och hennes partikamrat i riksdagen Per Bill skriver i dagens EP i ett försök att flytta fokus från sin egen bristfälliga politik genom att försöka analysera Socialdemokratin, vår historia och vår politik.

Redan i första meningen i debattartikeln går radarparet ut med en ren felaktighet när man menar att 1 maj är Socialdemokraternas dag. Nu vet vi ju att moderaterna och historiebeskrivningar inte är en så bra kombination så det var väl inte annat att vänta!

1 maj har alltid varit och kommer alltid att vara hela arbetarrörelsens dag. Arbetarrörelsen är så mycket större än partiet! Hade moderaterna varit det de utger sig för att vara, ”det nya arbetarpartiet”, hade Vilhelmsson, Bill och övriga moderater kanske förstått skillnaden!

Nästa felaktighet kommer i samma inledande stycke där man menar att det råder politisk tystnad inom Socialdemokratin sedan Stefan Löfven tillträdde som partiledare. Då kan jag meddela de två skribenterna att det finns en värld utanför riksdagshuset också!

Ingen Socialdemokratisk partiledare, sedan Olof Palme, har som Stefan Löfven farit land och rike kring för att tydliggöra och föra ut den S-märkta politiken! Att han lyckats visar opinionsmätningarna med all tydlighet. Samma mätningar där moderaterna gång efter annan backar!
(Visserligen ökar (M) något i dagens DN-mätning, men totalt har alliansen tappat i och med att KD ligger under 4%!)

Att Bill inte har koll på hur det politiska läget sett ut den senaste tiden i Enköping kan väl vara förlåtet, men att Jessika Vilhelmsson som sitter i fullmäktige går ut och rent av ljuger i lokalpressen gör mig något förvånad. I debattartikeln står nämligen följande:

”… tystnaden har även spridit sig ner på kommunnivå, där bristen på politiska förslag för Enköping är stor.”

Jag förstår att det kan vara svårt att hänga med i svängarna när man ska försöka hinna med både riksdagsarbetet och det lokalpolitiska, men som fullmäktigeledamot bör man väl ändå kunna läsa in sig på aktuella handlingar!

Bara vid senaste fullmäktige fanns 5 S-märkta motioner. Vid det kommande fullmäktige fortsätter vi lägga politiska förslag. Så har det sett ut under hela mandatperioden! Håll dig till sanningen, Jessika!

Sen har vi ju frågor som exempelvis simhallen och Kulturskolan där vi från S tydligt meddelat var vi står och vad vi vill medan den moderatledda alliansen hamnat i total handlingsförlamning!

Samma handlingsförlamning som präglat den moderatledda minoriteten under den period som gått sedan vi tog budgeten i höstas. En S-märkt budget för övrigt!

Nej, Jessika! Du får nog läsa på lite bättre för att dina påståenden inte ska uppfattas som rena lögner! Eller är det meningen du försöker vilseleda medborgarna? Populism är ett begrepp som ligger nära till hands!

Den fortsatta artikeln innehåller samma gamla moderatmantra vi hört sedan 2006 – ”fler i arbete och minskat utanförskap”! Hur väl det stämmer med verkligheten och sanningen är nog alla införstådda med!

Man försöker framställa det som att vi Socialdemokrater vill försämra möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Och det ska komma från ett parti som bidragit till att vi idag har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet och vars samarbetspartier vill sänka ungdomslönerna och försvåra ytterligare för ungdomar att ta steget ut i vuxenlivet! Skamligt!

Det vi vill göra är att återställa de totalt misslyckade reformer som inte gett några som helst resultat. Reformer som inte resulterat i fler jobb utan snarare ökat utanförskapet! Då handlar det bland annat om restaurangmomsen där moderaternas sänkning blev ett totalt fiasko!

Vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken. Den totala arbetslösheten i Sverige riskerar att fastna kring 8 procent samtidigt som regeringen verkar ha slut på idéer om hur jobben blir fler.

I Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion föreslår vi en annan inriktning på den ekonomiska politiken med fokus på kunskap, ett konkurrenskraftigt näringsliv och fler jobb. Ett område vi särskilt lyfter är möjligheterna att skapa fler jobb inom sjukvårds- och läkemedelsområdet, det som brukar kallas Life science.

Slutligen frågar Bill och Vilhelmsson vilka vi tänkt samarbeta med när vi tar över i riket och lokalt 2014. Det är ju egentligen underställt hur vi vill ta ansvar för Sverige och Enköping. Vi kommer att gå till val på vår politik oavsett vilka partier som kan komma att ingå i ansvarsfulla regeringsalternativ!

Jag skulle vilja ställa ett par motfråga:

Kommer alliansen över huvud taget att finnas som ett alternativ till valet 2014? KD ligger stadigt under 4% i oppinionsmätningarna i riket och de andra två stödpartierna fortsätter även de att rasa!

Hur stabil är den moderatledda alliansen lokalt? Hur länge kommer den att hålla – den här gången? Enligt Anna Wiklund har ju FP ”strulat sen 80-talet” och vad är garantin för att samarbetet inte spricker igen?

Trovärdigheten hos småpartierna hänger på en mycket skör tråd och frågan är väl om moderaterna kommer att ha kvar mer än möjligen ett stödparti lokalt 2014!

Lycka till!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |