fredag 27 april 2012

FP tillbaka på ruta ett

Inför innevarande mandatperiod drev den moderatledda alliansen igenom att införa en första vice ordförande i varje nämnd. Man kunde inte precisera vilket det egentliga syftet var, men helt klart var det att det handlade om att slå vakt om sina maktpositioner. På medborgarnas beskostnad!

Dessa viceordföringar får var sitt årsarvode, vilket ökat kommunens kostnader med i runda slängar 400.000 kronor per år!

Folkpartiet var alltså ett av de borgerliga partierna som var med och drev igenom detta beslut!

Hösten 2011 la vi Socialdemokrater ett budgetförslag där vi bland annat menade att dessa vice ordföringar skulle plockas bort. Detta fick vi stöd för av V och MP och dessutom FP som i och med det också gick emot sina allianspartier och därmed klev av det samarbetet! Ett tufft ställningstagande som innebar en hel del kritik från den återstående moderatledda treklövern!

Nu har FP återgått till detta allianssamarbete och lyckats förhandla sig till EN FÖRST VICE ORDFÖRANDEPOST! Hur tänkte Jenny Abrahamsson & CO nu?

Återigen visar borgerligheten att det handlar mer om maktpositionering än viljan att ta ansvar! Jenny Abrahamsson försvarar detta förvirrade beteende i dagens EP med att man nu får vara med i ytterligare ett arbetsutskott!

Precis som jag skrev om tidigare här på bloggen har folkpartiet alltså tackat nej till en ordförandepost och på frågan varför svarar Abrahamsson:

"Det krävs mycket tid att vara ordförande!"

JAHA!!!??? Att engagera sig politiskt är tidskrävande! Det kan ju inte ha kommit som en överraskning ens för folkpartiet - eller? Gick man till val 2010 med målet att inte få någon ordförandepost och är det så man kommer att resonera även framledes? Märkligt!

Hur ska man kunna driva sin egen politik om man inte är villig att lägga tid på det? Nej - det verkar snarare handla om att man insett att man inte har någon som klarar av att axla uppdraget. Det är i och för sig en insikt, men bristande och tydligen även total avsaknad av ledarskapsförmåga inom den moderatledda alliansen blir allt mer tydligt!

Frågan om vilka fler avkall folkpartiet gjort på den budget man var med att driva igenom i höstas blir vi nog snart varse! Partiets hjärtfrågor, skolfrågorna till exempel, kommer med största sannolikhet att sopas under mattan av de övriga allianspartierna. Ännu en gång kommer FP att stå där utan minsta möjlighet att påverka de politiska besluten och vackert böja sig för överheten!

Det känns som om FP ser sina politiska uppdrag som att spela ett sällskapsspel där man kan vara med och spela i mån av tid. Mest för den sociala biten och inte så mycket för att kunna påverka utgången! Nu har man på grund av att man misskött sina kort fått uppmaningen av sina medspelare att backa tillbaka till ruta ett!

Detta flackande fram och tillbaka och en till synes total avsaknad av vilja och visioner kommer att påverka valresultatet 2014. FP är redan ett parti som gått bakåt den senaste tiden och detta farsliknande irrande i det kommunalpolitiska spelet får med största sannolikhet till följd att man nu går en tynande framtid till mötes!

Fortsättning följer - var så säker!

/Matz

Andra som skrivit i samma ämne: Magnus Ahlkvist (V) - Folkpartiet står inte ens upp för sin egen budget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |