onsdag 11 april 2012

Rena Lorry-sketchen

Ibland måste saker och ting få tid att sjunka in och man får ge sig själv tid att analysera. Så är nu fallet efter gårdagens fullmäktigesammanträde.

Jag har funderat på vad Upplevelsenämndens ordförande Mona Örjes (C) egentligen sa vad gällde avgiftshöjningar för vuxna elever på Kulturskolan. I ärlighetens namn kan jag konstatera att jag efter att ha analyserat inte blivit så mycket klokare.

När jag ställde frågan om vari logiken låg att låta de vuxna eleverna på Kulturskolan, som till stor del är unga vuxna som nyligen avslutat sina gymnasiestudier, få stå för drygt en fjärdedel av nämndens totala besparingen på 150.000 kronor gick Mona Örjes upp i talarstolen och försökte ge ett svar. Jag funderar fortfarande över vad hon egentligen sa!

Örjes erkänner först att hon inte kände till hur den här gruppen elever ser ut och "att det inte var meningen att klämma åt gymnasieelever". Hon menade vidare att detta över huvud taget inte ens har diskuterats i nämnden! Sen sa Mona Örjes något som fick mig att nästan rasa baklänges:

"Det är inte i första hand ett sätt att få in en väldig massa pengar eller... bli av med unga vuxna från Kulturskolan!"

Min första tanke var; vad står människan och säger? Varför vill hon genomföra en avgiftshöjning om det inte handlar om att få in pengar? Och att många "vuxna" elever kommer att överväga att sluta på grund av den chockhöjning av terminsavgiften som Mona Örjes vill genomföra måste väl ändå finnas med i en konsekvensanalys?

Nej visst ja... Det har ju inte gjorts någon konsekvensanalys! Eller som Peter Dalle skulle ha sagt:

"Tänkte inte på det!"

När så Helena Proos ifrågasatte hur Mona Örjes ska få in pengarna om hon var beredd att ändra åldersstrukturen gick Örjes i försvarsställning och menade att hon inte fått rätt uppgifter från tjänstemännen om hur det egentligen ser ut:

"Jag fick faktiskt inga siffror om hur många personer det här handlade om... att det här inte handlade om några stora pengar på just vuxenavgifterna!"

Jag kan bara hålla med Helena Proos när hon menade att det är sogrligt och att underlagen till nämnden är så undermåliga att man inte vet vad man fattar beslut om! Mona Örjes var svarslös och lämnade här talarstolen.

Detta om att underlagen inte varit tillfredsställande bekräftades också av Lasse van Aller (S), andre vice ordförande i nämnden. Han menade vidare att processen fram till förslaget om avgiftshöjningar också varit under all kritik där man fått gissa sig till siffror.

Här halkade Gustaf Carlström (M) in och menade i sin tur att Lasse gjorde det lite för lätt för sig genom att "gnälla på förvaltningen att de inte gör ett bra jobb" och att han inte förstod vad de sa. Carlström sa:

"Då får man ju faktiskt som politiker se till att man gör det och inte skylla på förvaltningen!"

Men snälla Gustaf Carlström! Din allianskamrat Mona Örjes hävdade ju också att hon inte fått tillräckligt bra underlag och rätt uppgifter. Mona Örjes är ju dessutom ordförande i Upplevelsenämnden och bör ju då som ytterst ansvarig politiker vara den som styr upp att rätt handlingar och underlag finns tillgängligt!

Återigen kommer jag tillbaka till att den moderatledda alliansen har ett svagt ledarskap! Detta skapar oro långt ut i organisationen och verksamheterna!

Nu blev det som sagt en återremiss på ärendet och det ska bli mycket intressant att se hur Mona Örjes nu far runt på de olika verksamheterna för att bilda sig en uppfattning om vilka konsekvenserna blir om man höjer olika avgifter. För som hon själv sa senare under kvällen:

"Det är ju framför allt personalen som har kunskap om hur verksamheterna bedrivs!"

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |