tisdag 10 april 2012

Minoritetsåterremiss på avgifter

Politik är spännande! Jag har sagt det förr och jag säger det igen!

I kvällens fullmäktigeärende om avgiftshöjningar inom Upplevelsenämndens verksamheter gick nämndens ordförande Mona Örjes (C) upp i talarstolen och menade att det kändes "logiskt med höjningar inom Kulturskolans verksamheter"!

Detta påstående fick mig att trigga igång ordentligt. Begärde ordet och gick upp i talarstolen och ställde frågan om vari logiken ligger att höja avgiften för vuxenelever med 800 kr per termin. För att hämta in 150.000 kronor totalt ska dessa elever stå för 40.000 kronor - ca 27% av totalen!

Jag påpekade också att många av dessa vuxenelever är unga vuxna som fortfarande studerar eller nyligen avslutat sina gymnasiestudier och att 800 kronor per termin är mycket pengar för dessa elever.

Mona Örjes svarade med att hon när beslutet togs i nämnden inte visste hur den här kategorin elever ser ut och att hon inte fått den informationen. Jag kan då meddela att det tog mig ca 4 minuter att ringa Kulturskolans expedition för att få fram uppgifterna - svårare än så är det inte!

När så Örjes menade att hon skulle kunna tänka sig att se över var gränsen för vuxenhet träder i kraft gick Magnus Ahlkvist (V) upp och yrkade återremiss. Inte helt oväntat gick hela borgerligheten emot detta vid den votering som genomfördes!  Men i och med att det för en minoritetsåterremiss bara krävs att en tredjedel av fullmäktige röstar för gick det vägen!

Nu är det upp till bevis Mona Örjes!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |