tisdag 3 april 2012

Beslutsångest?

För ett par veckor sedan berättade jag här på bloggen om hur jag anser att miljö- och byggnadsnämnden tidigare har tagit beslut om förhandsbesked och bygglov som för mig känts aningen godtyckliga. Det jag menar är att bygglov har lämnats trots att det stridit mot gällande detaljplaner och lagstiftning.

Vid dagens nämnd återkom två ärenden som enligt min och den Socialdemokratiska gruppens mening stridit mot gällande detaljplaner, vilket vi också påpekat och yrkat avslag på. Trots det har de borgerliga partierna, till viss del med stöd av (MP), återremiterat ärendena.

Vi har från Socialdemokratiskt håll hela tiden hävdat att man skulle uppmana de sökande att begära en detaljplaneändring för berörda områden och på det viset få igenom sina bygglov på ett korrekt sätt! "Gör om och gör rätt" brukar det ju heta!

För mig handlar det inte om att sätta stopp för den som vill bygga ut sin bostad eller vill förbättra exempelvis boenden. Tvärt om handlar det om att öppna upp och visa på möjligheter, men att det måste gå rätt till! Så resonerade vi också från början i (S)-gruppen i de två ärenden, som nu alltså kom tillbaka till nämnden idag!

Nu gick nämnden på vår linje och beslutade om avslag i båda ärenden vid dagens möte. I båda fallen finns för de sökande med stor sannolikhet möjlighet att få till detaljplaneändringar.

Tyvärr kan vi nu konstatera att nämnden hade kunnat förkorta processen för de sökande om vi tagit rätt beslut från början. I det ena fallet med 10 veckor och i det andra fallet med 6 veckor!

Det känns inte bra och jag hoppas verkligen att vi i nämnden framöver inte kommer att vara bromsklossar utan istället hjälper förvaltningen att nå målet om att "verksamheten ska utföras på ett sådant sätt att 90 procent av nämndens kunder känner ett stort förtroende"! (texten tagen direkt från nämndens mål)

/Matz

6 kommentarer:

 1. Hej,

  Varför har kommunen slutat med att skriva ut fastighetsbeteckningar i webbversionen av MBNs protokoll? Jag brukar läsa dessa för att hålla koll på vad som händer i grannskapet, men läsvärdheten har på senare tid minskat väsentligt. Jag kan möjligen förstå ändringen i tillsynsärenden men bygglov måste ju kungöras med fastighetsbeteckning i post- och inrikes tidningar. Då blir det ju bara larvigt att censurera protokollen. Dessutom minskar medborgarnas insyn i MBNs beslut. Hoppas du som ledamot i MBN kan svara och se till att fastighetsbeteckningarna åter anges.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den information jag fått är att när det gäller fastighetsbeteckningar är dessa likställda med personuppgifter, såvida fastigheten inte ägs av ett företag. Det innebär att vi enligt lag inte har rätt att offentliggöra dem i våra protokoll på webben.

   Att de tidigare har publicerats i protokollen har alltså varit helt felaktigt!

   Jag antar att det inte var det svar du hoppades på, men vi måste som sagt följa de lagar och regler som är uppsatta och därför kan jag inte göre mer i den här frågan.

   Hälsningar

   /Matz

   Radera
 2. Tack för snabbt svar! Jag tycker dock insynen blivit sämre även i övrigt. I webbversionen av protollet från senaste MBN saknas till exempel nämndens yttrande över förslaget till ny Kommunal Översiktsplan. Detta kan väl inte ha med PUL att göra. Om det inte går att ange fastighetsbeteckningar i nämndens protokoll på nätet, tycker jag att ni i kommunen skall försöka hitta alternativ till att göra protollen enklare tillgängliga. En idé är en lösning liknande Transportstyrelsens "fordons- och ägaruppgift" där man får beställa uppgifterna till sin fax istället för att läsa dem på webben.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ska se vad jag kan göra gällande bilagorna till yttrandet som översiktsplanen.

   Förvaltningen jobbar hela tiden med att förenkla för alla medborgare att nå rätt information lätt dygnet runt. I kommunen finns även något som kallas klarspråksprojektet som innebär att all information - även protokoll - ska skrivas på ett så lättförståeligt sätt som möjligt.

   Jag tar med mig ditt förslag till bättre tillgänglighet av protokolllen och ser vad vi kan göra åt saken. Kan inte lova något men jag gör ett försök i alla fall!

   Hälsningar

   /Matz

   Radera
  2. Jag tror faktiskt att kommunen gör en alltför långtgående tolkning av PUL när man tar bort fastighetsbeteckningen från MBNs protokoll vid beviljade bygglov, även om det är en indirekt personuppgift i lagens mening. Att även publicera de uppgifter som måste kungöras enligt 9 kap 41a § i webbversionen av MBNs protokoll på kommunens hemsida kan knappast kränka den bygglovssökande. Snarare talar en intresseavvägning mot närboendes intresse att få information i motsatt riktning. Detta synes även stödjas av informationen på Datainspektionens sida som länkas nedan. Det borde ju också gå att inhämta medgivanden enligt PUL från sökanden av bygglov m.m. genom att inkludera ett sådant på blanketten för bygglovsansökan.

   http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/e-forvaltning/webbpublicering-av-protokoll-och-diarier/

   Radera
  3. Jag tar med mig frågan till nästa veckas arbetsutskott och ser vad vi kan komma fram till. Ber alltså att få återkomma i frågan!

   /Matz

   Radera

AddThis

Share |