måndag 5 december 2011

Avstigning till vänster i färdriktningen

I dagens EP finns en insändare signerad Anna Wiklund, Ingvar Smedlund, Stefan Sundbäck och Percy Westerlund - idel moderata företrädare. Som rubrik ställs frågan:

Är oppositionen med på tåget?

I sin insändare skriver de fyra ledande moderata politikerna om att man i Upplands Väsby gör "radikala förändringar" i skolan med fokus på:
  1. Lugn och ro i klassrummet
  2. Tydlighet i undervisningen
  3. Återkoppling på prestationer
  4. Kontinuerlig bedömning
Enligt de fyra skribenterna verkar detta vara fyra revulotionerande framgångsfaktorer. Då kan jag, som tillbringar min vardag i en av kommunens skolor, meddela att vi redan jobbar på det här viset.

Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för att skapa en trygg och bekväm arbetsmiljö för eleverna.

Tydligheten i undervisningen är A och O för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig rätt kunskaper.

Återkoppling och salutogent bemötande stärker såväl den enskilda eleven som sporrar gruppen av elever till att sträva mot högre mål.

Bedömningen av varje enskild elev görs dagligen för att i de individuella utvecklingsplanerna tillsammans med eleverna och deras föräldrar staka ut rätt och individanpassad väg för att nå kunskapsmålen.

Åter igen slås öppna dörrar in av moderaterna!

Skillnaden mellan den Socialdemokratiska visionen om Enköpings skolor och den moderata är att vi nu på kort sikt, genom att höja skatten med 35 öre, vill bibehålla kvaliteten i kommunens skolor medan den moderatledda minoriteten vill skära bort totalt 13 miljoner kronor och därmed försämra förutsättningarna för eleverna.

På längre sikt vill vi Socialdemokrater satsa än mer genom att öka antalet vuxna i skolan. På det viset kan vi också tillmötesgå varje individs enskilda behov för att tillgodogöra sig rätt kunskaper och utveckla sitt allra bästa jag.

Varje elev ska, enligt vårt sätt att se det, få en ärlig möjlighet till goda resutlat! Det handlar om att ge förutsättningar - inte att skära på kvaliteten!

Så svaret på frågan som de fyra moderaterna ställde blir därför:

Jodå, vi är med på tåget! Men när det lämnade stationen stod det fyra personer kvar och stampade på perrongen och som inte hade pengar kvar ens till biljetter!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |