fredag 23 december 2011

Korruption och nepotism

Den moderatledda alliansens kopplingar till vinstdrivande företag inom välfärdssektorn blir allt mer vanligt förekommande!

Nu ska Stockholms stad utredas av Riksenheten mot korruption med anledning av den avknoppning av bland annat hemtjänsten i Valtör som såldes till två enhetschefer för ca 70.000 kr. Ekonomer som tittat närmare på detta anser att värdet ligger på miljontals kronor!

Regeringsrätten har tidigare fastställt att den avknoppning som skett varit olagligt och nu ska alltså korruptionsenheten undersöka om de ansvariga politikerna begått något brott!

Ingen har väl glömt hemvändaren Maria Borelius (M) och hennes åtta dagar som handelsminister. Hon fick avgå när det uppdagades att hon använt svart arbetskraft i hemmet, inte betalat TV-licens och dessutom hade en sommarstuga som ägdes av ett riskkapitalbolag på Jersey.

Släkten är värst, brukar man ju säga! Nu är det Marias bror Henrik Borelius som är i hetluften. Denne är VD för den riskkapitalägda omsorgsjätten Attendo. Parallellt med detta har han ett uppdrag av den moderatledda regeringen - och det är inte vilket uppdrag som helst!

Henrik Borelius är regeringens officiella rådgivare i vård- och omsorgsfrågor! Borelius ingår i det så kallade Välfärdsutvecklingsrådet, som ska ge regeringen ”stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn”.

Attendo är, precis som Carema, satta under lupp i och med de missförhållanden på olika äldreboenden som framkommit den senaste tiden. Av den anledningen blir det en aningen fadd smak i munnen när man blir varse om att Borelius sitter som rådgivare åt den moderatledda regeringen för att säkerställa kvalitet och utveckling inom vård och omsorg! Ja, det är till och med så att man känner sura uppstötningar och att kräkreflexen sätter igång!

Man ställer sig också något frågande till hur länge regeringen Reinfeldt trodde att detta skulle gå obemärkt förbi? Hur tänkte de nu - igen?

En annan intressant aspekt i allt detta är att Attendo har sitt ägarsäte i skatteparadiset Jersey. Ja, ni ser rätt! Samma Jersey där företaget som äger syster Marias sommarställe finns! Finns det något samband tro? Hmmm...

Korruptionsenheten verkar kunna vara fullt sysselsatta en bra tid framöver för att granska diverse suspekta kopplingar mellan den moderatledda alliansens och olika vinstdrivande företag!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |