onsdag 7 december 2011

Örjes (C) säger emot sig själv

Ordförande i upplevelsenämnden Mona Örjes (C) fortsätter i dagens EP sitt försvar av de nedskärningar som hon och den moderatledda minoritieten vill genomföra. Den här gången handlar det om biblioteksverksamheten.

Örjes börjar med att hålla med om att servicen för Enköpings medborgare kommer att bli sämre om M, C och KD får igenom sitt budgetförslag. Hon avslutar sin insändare med att mena att hon vill att "kommunens invånare ska få så mycket som möjligt för de pengar vi har till vårt förfogande."

I praktiken säger Örjes att hon vill skära i kvaliteten och försämra servicen för kommunens invånare för det är vad man kommer att få för de minskade ekonomiska resurser hon och hennes återstående allianskamrater presenterat!

Dessutom vill hon "organisera annorlunda och tänka nytt"! Det nytänkande Örjes står för är att INTE återbesätta vakanta tjänster som uppstår vid pensionsavgångar eller att personal slutar av annan anledning.

Det här är inget nytänkade, Mona Örjes! Detta sätt att se på verksamheten har Upplevelseförvalningens personal levt med under en allt för lång tid. Tydligen är det en centerpartistisk syn på att "organisera annorlunda och tänka nytt" i och med att Örjes företrädare på fritidssidan, Monica Hallgren (C), även hon vägrade återbesätta vakanser.

Det enda resultat det blir är att man ökar arbetsbelastningen för den personal som finns kvar i verksamheterna och som redan går på knäna! Indirekt riskerar man att försämra servisen för Enköpings medborgare mer än det Örjes verkar tro!

Här ser vi nu tydliga skillnader på hur den moderatledda minoriteten och Socialdemokratin ser på de oerhört viktiga verksamheterna som finns inom Upplevelseförvaltningen. Det är också tydliga ideologiska skillnader på vilken servicenivå man vill att kommunen ska ha för sina invånare och vilken kvalitet man tänker sig erbjuda!

Vi Socialdemokrater vill, tvärt emot den moderatledda minoriteten, öka Upplevelsenämndens budgetram för att stärka servicenivån och kvaliteten i verksamheterna och verkligen ge Enköpings medborgare så mycket som möjligt!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |