lördag 17 december 2011

Sundbäck och Gelin halkar runt

"Mer medel i skolan leder inte per automatik till högre resultat!"

Så sa utbildningsnämndens ordförande Stefan Sundbäck (M) vid tisdagens fullmäktigedebatt om reviderad budget. Lite längre in i sitt anförande lyfte Sundbäck, precis som Bo Reinholdsson tidigare gjort, fram Nossebro kommun som det goda exemplet på hur resultaten i skolan kan förbättras genom effektivisering.

När jag konfronterade Sundbäck med det faktum att Nossebros höga resultat var en konsekvens av att man har valt att ha TVÅ pedagoger i varje klass och fler vuxna i skolan stod han i det närmaste svarslös och försökte lite halvhjärtat att lämpa över svarandet till Ingvar Smedlund (M), ordförande i skolnämnen. Men han gjorde ändå ett försök:

"Det jag vet om fallet i Nossebro är att man plockat in specialpedagogerna i undervisningen så att de har funnits med i klassrummet istället för någon annanstans!"

Jag konstaterar att Sundbäck inte bara är dåligt påläst när det gäller de exempel han lyfter i olika debatter både vad gäller forskning och andra kommuners satsningar. Han är inte heller insatt i hur det ser ut i sin egen kommuns skolor.

Tror Stefan Sundbäck på fullaste allvar att vi har specialpedagoger så att det räcker att bemanna varje klass i grundskolan med två pedagoger? Här faller ju också Sundbäcks inledande tes om att mer medel inte skulle ge högre resultat! För att citera en annan högt uppsatt moderat: "Man tar sig för pannan!"

Även Sundbäcks partikamrat och orförande i tekniska nämnden Bengt-Åke Gelin svassade runt på lite halt underlag. Gelin pratade om att värna välfärden och de fattigaste i samhället samtidigt som han förordade "länets lägsta skattesats".

På samma gång som Gelin ifrågasatte den sociala fond på 8,3 miljoner kronor vi nu får till för att investera i framtiden höll han med om att kampen vi Socialdemokrater för mot barnfattigdom är en "bra grej" vi driver!

Likt Bambi på hal is hade Gelin uppenbara svårigheter att välja vilket ben han skulle stå på och så här i vintertider kan jag bara uppmana tekniska nämndens ordförande och övriga i den sittande minoriteten att det är dags att sätta på broddarna igen!

Vi Socialdemokrater har varit så förutseende och haft ett långsiktigt tänk. Därför står vi också stadigt i hur vi ska säkra välfärden, hur elever ska nå goda resultat och hur gamla ska känna sig trygga med att få rätt vård och omsorg. Det har vi nu också fått gehör för genom att vi tillsammans med V, MP och FP drivit igenom ett gemensamt budgetalternativ för 2012!

För ett rättvisare Enköping helt enkelt!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |