torsdag 8 december 2011

Sundbäcks (m)edicin ger negativa bieffekter

Stefan Sundbäck (M), ordförande i utbildningsnämnden, skriver i dagens EP att "all forskning" visar att det inte finns något samband mellan ekonomiska resurser och högre resultat i skolan.

Uppenbarligen har inte Sundbäck koll på "all" forskning och det kan man kanske inte heller räkna med att man ska ha. Därför ska man vara lite försiktig med hur man uttrycker sig!

I oktober presenterades av Skolverket färska forskningsresultat från USA som visar på att mindre elevgrupper och en hög lärartäthet ger betydligt högre resultat. Det finns även forskning från Kanada som visar på exakt samma sak!

För att skapa dessa mindre elevgrupper kräver det alltså fler pedagoger i skolan. Fler pedagoger innebär att det måste tillföras mer ekonomiska resurser. Därför vill vi Socialdemokrater satsa på skolan och föreslår därför en skattehöjning där en stor del kommer att komma Enköpings elever till dels.

Sundbäck menar att "en skattehöjning är som att behandla en sjukdom med gammal medicin, trots att man vet att det finns nyare och mer verkfull". En intressant jämförelse må jag säga!

Sanningen är ju den att den moderatledda alliansen sedan mitten av 90-talet haft möjlighet att "behandla sjukdomen". Det vi har kunna konstatera är att resultaten i Enköpings skolor blivit allt sämre, lärartätheten allt lägre och nyligen ställde Skolinspektionen sin bistra diagnos av patienten Enköpings skolor!

Vi står nu med ett öppet sår som behöver RÄTT medicinering, som ska vårdas varsamt och med ett långsiktigt tänk. Genom att investera i skolan idag kommer vi i framtiden att kunna skörda frukterna av resultatet.

Moderaterna har en övertro på akut influensavaccin, men vi har redan kunnat konstatera att denna typ av behandling enbart ger negativa bieffekter!

I vårt kommunalpolitiska handlingsprogram som vi la fram inför valet 2010 skriver vi Socialdemokrater:

"Ökad lärartäthet kostar pengar men ger möjlighet till mindre undervisningsgrupper, där läraren hinner se varje elevs behov."

Detta ligger helt i linje med den forskning som nu alltså kommer från USA och Kanada!

Vi är övertygade om att satsningar på barnen i skolan, så att fler klarar godkänt, är en bra investering för kommunen. Vi vet att en betydande del av en satsad 35-öring, som vi föreslår som skattehöjning, ger fler elever möjlighet att klara betyget godkänt!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |