söndag 11 december 2011

Spännande vecka om Enköpings framtid

Nu står en spännande vecka framför oss!

1. På måndag får Upplevelsenämnden information om det nya organisationsförslaget. Samma dag ska förvaltningsledningen ha samverkansmöte med berörda fackförbund så att även dessa ska få möjlighet att yttra sig kring eventuella konsekvenser.

Kulturskolan har ju varit en het potatis de senaste dagarna och att omorganisationen kan få negativa konsekvenser för den fortsatta verksamheten har personalen varit tydliga med i media. Även kommunmedborgare har uttalat sin oro bland annat på Ena-HåboTidningens webbupplaga och även i EP!

2. På tisdag är det dags för kommunfullmäktige och då tas beslut om vilken budget som kommer att gälla för 2012. Blir det den som minoriteten presenterat och som innebär nedskärningar i den kommunala verksamheten med närmare 20 miljoner kronor? Eller blir det den Socialdemokratiska som genom en rimlig skattehöjning på 35 öre säkerställer en bibehållen kvalitet i verksamheterna, som värnar välfärden och med investeringar för framtiden?

3. Blir det vårt budgetförslag som blir fullmäktiges beslut, vilket jag självklart hoppas på, hamnar vi också i ett ganska intressant politiskt läge där vi numera har en minoritet som styr i och med att Folkpartiet valt att ställa sig bakom vårt förslag. Vilka konsekvenserna blir är väl svårt att sia om, men en märklig situation blir det oavsett!

Kommunal och lärarförbundet genomför imorgon kl. 17.30 en manifestation på Stora Torget mot nedskärningarna i kommunen. Alla uppmanas att delta och man kan visa att man tänker vara med genom att anmäla sig på Facebook. Hoppas vi ses!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |