tisdag 27 december 2011

Utmaningsrätten - ett fiasko till

Enköping är en av landets 35 kommuner av totalt 290 som har infört utmaningsrätt. Enköping gjorde det 2007. Den moderatledda regeringen vill i sin budgetproposition tvinga samtliga Sveriges kommuner att inför denna utmaningsrätt 2014. Man ställer sig frågan varför?

Samtidigt får vi idag svart på vitt att utmaningsrätten i Enköping har varit ett fiasko! Ingen av de sju utmaningar som kommit in har lett någonstans, skriver EP! Däremot har det kostat ett antal hundratusen kronor av skattemedel till ingen nytta alls för medborgarna!

Senast i ordningen är det matlagningen till kommunens skolor och äldreboende som utmanats. Efter att ett konsultföretag utrett saken, för en ringa summa av 275.000 kr, har man kommit fram till att det inte skulle innebära några som helst ekonomiska fördelar med att konkurrensutsätta denna verksamhet - heller!

Det moderata finanskommunalrådet Anna Wiklund menar att "vi fått ett kvitto på att vår egen verksamhet är bra"! Det hade vi kunnat tala om för fru finanskommunalrådet helt kostnadsfritt! Kommunal verksamhet ÄR BRA!

Wiklund fortsätter: "Det är viktigt att andra företag ska kunna utmana." Och då blir den naturliga följdfrågan; Varför då?

Varför är det så viktigt? Är det för att kunna bibehålla den låga skattenivån? För det brukar ju vara ett återkommande tema! Varför är det så viktigt att hundratusentals kronor försvinner in i tomma intet och till ingen som helst nytta? Det blir aningen beklämmande med att det av Wiklund försvaras med att "vi fått vår egen verksamhet genomlyst"!

Centerpartiets kommunalråd Urban Wahlberg erkänner åtminstone att utmaningsrätten i mångt och mycket är olämplig. Trots det tänker man från den moderatledda minoriteten envist fortsätta att försöka få till utmaningar. Nu genom att "själva gå ut med verksamhet som vi vill konkurrensutsätta", enligt Wahlberg.

Hur tänker de då? Om vi nu fått kvitto på att kommunal verksamhet är bra, vem ska då avgöra vilken verksamhet som "vi vill konkurrensutsätta"? Hur många fler hundratusentals kronor ska läggas på konsultarvoden för att kartlägga detta? Hur mycket tänker man lägga på marknadsföring när man "själva ska gå ut med verksamheter"?

Nej, det här känns lika ogenomtänkt som regeringens förslag om ett obligatorium för Sveriges alla kommuner! Sluta lek med våra skattemedel och sluta spela fia med knuff med våra BRA verksamheter!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |