fredag 25 maj 2012

Alliansens politik drabbar barn och unga

Moderaterna tillsammans med sina stödpartier fortsätter sin ekonomiskpolitiska kräftgång. Igår kunde vi läsa om hur man tar 2 miljoner kronor från de fonderade pengarna för sociala investeringar. Idag skriver EP om höjda avgifter för bland annat Kulturskolans elever.

Det blir aningen motsägelsefullt när man först sätter till pengar för att täcka upp det underskott som Upplevelsenämnden dragit på sig och sen dessutom höjer avgifterna för sina "kunder". Dessa avgiftshöjningar, som drabbar både kultur- och fritidssidan, kommer maximalt att generera intäkter på ungefär 150.000 kronor. Det förutsätter exempelvis att elevantalet på Kulturskolan blir oförändrat!

Barn och unga drabbas dubbelt med den politik som den moderatledda alliansen för! De höjda avgifterna på Kulturskolan kommer med stor sannolikhet att innebära att barn och unga fråntas möjligheterna att delta i Kulturskolan.

Det rimmar dessutom mycket illa med kommunens uppfattning om att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag. Med alliansens politk gäller detta inte alla barn! De för en politik som innebär ökade klyftor i samhället och de som drabbas värst är barnen!

Lasse van Aller, Socialdemokraternas vice ordförande i Upplevelsenämnden, menar att avgifterna för Kulturskolans elever ska bort.

"För oss är det viktigt att barn och unga för möjlighet att delta i Kulturskolans aktiviteter. För en del kan säkerligen ekonomin vara ett hinder, därför menar vi att avgifterna ska tas bort!" menar Lasse.

Avslutningsvis måste jag rätta EP som i artikeln menar att man i nämnden "enats" om ett förslag om avgifts- och taxehöjningar, som ska vidare till fullmäktige. Visserligen sitter jag inte i nämnden men jag har svårt att tänka mig att det var konsensus kring denna fråga med tanke på Lasse van Allers uttalande i artikeln.

Det här är ett förslag signerat den moderatledda alliansen - tro inget annat!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |