lördag 12 maj 2012

Regeringströttheten är ett faktum

Var fjärde ung människa i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden i Sverige. Ett Sverige som de senaste sex åren styrts av en moderatledd allians!

Då fortsätter de moderata riksdagsledamöterna Per Bill och Jessika Vilhelmsson att servera lögner och skylla sin egen misslyckade så kallade arbetslinje på Socialdemokratin. Regeringströttheten är ett faktum!

I rubriken på sin debattartikel i dagens EP skriver Bill och Vilhelmsson att jag och S inte värderar alla jobb lika. Jag kan lugna de två moderaterna med att ALLA jobb är lika viktiga för att vi ska få bukt med en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Men då måste det också skapas rätt förutsättningar att anställa!

Visst, snabbmatskedjorna har anställt fler unga, men restaurangmomssänkningen har inte gett i närheten av de effekter som den moderatledda alliansen utlovade. Alltså ett totalt fiasko! Att, som moderaterna, tro att vi ska kunna "trycka in" alla arbetssökande unga i restaurangbranschen är både naivt och blåögt!

I Finland väljer man nu, precis som Socialdemokraterna vill här hemma, att återställa restaurangmomen efter att ha halverat den - vilket enbart resulterade i ett misslyckande. I utvärderingen konstateras det att enbart en tredjedel av restaurangerna hade sänkt konsumentpriserna och då i första hand snabbmatskedjorna. Hur många nya jobb som skapades efter detta är en annan självklarhet. Flertalet experter menar att sänkt restaurangmoms över huvud taget inte leder till fler jobb.

Till skillnad från Per Bill, Jessika Vilhelmsson och den moderaledda alliansen värderar vi Socialdemokrater alla människor lika - oavsett ålder och var i livet man befinner sig!

Den moderatledda alliansen vill som vi vet även sänka ungdomslönerna och menar att det, tillsammans med halverad restaurangmoms, är universallösningen för att skapa nya jobb. Det man inte förklarar är hur de unga ska kunna ta klivet ut i vuxenlivet och kunna stå på egna ben med en lön som inte ens räcker till eget boende!

Det är också ganska talande att restaurangmomsfrågan är den enda "konkreta" fråga som Bill och Vilhelmsson lyfter i sin debattartikel! Regeringströttheten är ett faktum!

Vidare fortsätter de två moderaterna att hävda att Socialdemokratin inte har några visioner för Enköping och lägger därtill in ytterligare en lögn om att jag och S "tävlar om vem som lämnat in flest motioner".

Det jag i min insändare ville belysa var att vi fortsätter driva S-märkt politik - i fullmäktige och alla politiska nämnder - medan den moderatledda alliansen hamnat i ett lokalpolitiskt vacuum som präglas av total handlingsförlamning! Något som även kommunens medborgare allt mer blivit medvetna om och ger uttryck för - både i möten på stan och i lokalpressen!

Vi Socialdemokrater har lösningar på frågor som idag ligger och skvalpar i den moderatledda alliansen politiska aggenda. Vi använder inte ytterligare skattepengar på nya utredningar i ärenden som redan utretts! Vad händer i moderaternas Enköping med exempelvis kulturskolan, simhallen och centrumutvecklingen för att nämna några frågor?

Även lokalt är det solklart: Regeringströttheten ett faktum!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |