söndag 20 november 2011

Kielos sätter fingret på...

Läste Katrine Kielos ledare i Aftonbladets webupplaga som hon rubricerat: Vanvård av vår välfärd.

Jag kom på mig själv att sitta och nicka igenkännande av hennes beskrivning och kände också att hon på ett sätt lyckas sätta ord på det jag under en längre tid försökt beskriva här på min blogg.

Jag har hävdat att moderaterna har förstått att den Socialdemokratiska ideologin och dess hörnstenar är rätt väg att gå - eller rättare sagt fortsätta gå. Man använder sig till om med att begreppen jämlikhet, trygghet, solidaritet och alla människors lika värde i sitt idéprogram.

Katrine Kielos beskriver samma sak med:

"De nya Moderaterna har lyckats med mycket men inte med att etablera bilden av Sverige som ett borgerligt land. Både i väljarnas och i utlandets ögon är vi ett socialdemokratiskt land som råkar ha en borgerlig regering.

De nya Moderaterna tänker därför skriva in sig i historien som en naturlig fortsättning på den framgångsrika svenska socialdemokratin."

Den senaste tidens debatt om vanvård av gamla visar också på en skillnad i synen på människor. Jag vill påstå att det absolut inte handlar om medborgares valfrihet så som den moderatledda alliansen försöker hävda utan snarare ett sätt att skapa nya förutsättningar för redan bemedlade att tillförskansa sig än mer.

Katrine Kielos uttrycker det som:

"Sverige är i dag ett land där den som vanvårdar djur kan dömas till fängelse, men den som vanvårdar gamla kan få bonus."

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |