måndag 28 november 2011

Mona Örjes slår in öppna dörrar

Ännu en gång har Mona Örjes (C), ordförande i upplevelsenämnden, visat prov på att hon inte riktigt förstått den verksamhet hon ansvarar för politiskt.

I dagens EP svara hon på en insändare om Kulturskolan där hon menar att man ska se över möjligheterna att öka gruppundervisningen för att "minska kostnaderna".

Andra vice ordförande i upplevelsenämnden Lasse van Aller (S) har uttryckt det på ett alldeles förträffligt sätt:

"Det går inte att lugga en flintskallig!"

Med andra ord går det inte att spara i en verksamhet som redan går på knäna! Fortsätter den moderatledda majoriteten på det här viset kommer det inte bara att handla en luggning utan mer om en ren skalpering!

Socialdemokraterna har därför i nämnden föreslagit att man hellre vill spara på lökar och växter än på barn och ungdomar!

Mona Örjes lägger i sitt svar bland annat in en aspekt om att "om man bor i någon av kransorterna kan vi inte kräva att föräldrarna ska skjutsa in till stan, utan där bör vi vara mer generösa med enskild undervisning".

Det är väl i alla fall så att man gör ett aktivt val att bosätta sig på landsbygden. Man gör också ett aktivt val att låta sitt barn ingå i någon av Kulturskolans verksamhet. Då kan det också bli så att man kan bli "tvungen" att skjutsa sitt barn in till Kulturskolans lokaler. Valfrithet!

Spelar barnen hockey, åker konståkning, tränar simning eller dansar i Ena Bugg och Swing är det inget snack - föräldrar skjutsar. Vad är skillnaden? Det är fortfarande en frivillig verksamhet som föräldrar valt att låta sina barn ingå i!

Dessutom är det ju faktiskt så att Kulturskolan redan erbjuder både enskild undervisning och gruppundervisning på skolorna i kransorterna och försöker i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå elevers och föräldrars önskemål. Så det var ännu en redan öppen dörr som Örjes slog in!

Sen förstod jag inte hennes jämförelse med grundskolan:

"Självklart kan det i många fall vara bättre med en elev och en lärare, men rimligheten i det ska jämföras med till exempel lärartätheten i grundskolan".

Någon som kan klargöra vad hon menar? Vad har enskild undervisning i Kulturskolan med den bristande lärartätheten i Enköpings grundskolor att göra? Hade det här varit tennis hade det betraktats som ett dubbelfel!

Nej, Mona Örjes! Det får nog bli hemläxa på verksamheten Kulturskolan, men jag vet inte om du kan få enskild undervisning. Däremot kan vi erbjuda dig en plats i en grupp bestående av dina allianskamrater i nämnden! Tyvärr kommer det att bli ute på Fjärdhundraskolan i och med att Runa Larsson och Ulla Hellström har svårt att ta sig in till stan.

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |