lördag 28 januari 2012

Hägglund vs Odell

Visst kan man tycka att Socialdemokratin med svikande oppinionssiffror varit ett parti i kris. Ska man då gå efter det kriteriet måste väl ändå kristdemokraterna vara i ett än värre läge som i de senaste mätningarna legat under 4%-spärren!

Ska man se till skillnaden mellan dessa två partier måste man ju ändå påpeka att KD sitter i regeringen och haft möjligheter att föra ut sin politik på ett helt annat sätt än Socialdemokratin det senaste året. Trots det har förtroenderaset blivit ett faktum! Varför är inte det intressant för media?

Nåja - sitter och följer rikstinget på SVT Forum och lyssnar till pläderingar för de båda kombattanterna och i skrivande stund genomförs en sluten omröstning för att få fram en partiledare - Göran Hägglund eller Mats Odell.. Blir också varse att KD Enköping representeras av Bo Reinholdsson som nu alltså ska lägga en röst i en av valurnorna.

Valurnorna är, som lite kurios, i form av papperskorgar. Frågan är hur man ska tolka det?

Det har ju också diskuterats olika Socialdemokratiska falanger. När man lyssnade till pläderingarna för de två partiledarkandidaterna för KD måste jag ändå påstå att falangstriderna i så fall är mer tydliga inom KD och det ska bli intressant att följa även efter valet av partiledare.

Det är ju också kring just denna aspekt intressant att fundera på vad som kommer att hända med Odell om Hägglund sitter kvar eller med Hägglund om Odell tar hem segern?!

Fortsättning följer...

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |