torsdag 12 januari 2012

(M)otsägelsefullt av Westerlund

Gårdagens insändarsida i EP innehöll två intressanta insändare. Den första, som var skriven av "Ideell Idrottsledare", bekräftar det jag skrev den 8 november här på bloggen om att det som lockar barnfamiljer att flytta till Enköping är kvalitet i de verksamheter kommunen erbjuder och som är det primära!

Skribenten formulerar det på följande sätt:

"Anna Wiklund verkar tro att skattetrycket är avgörande, vi som lever i verkligheten vet att skolans kvalitet och möjligheten till fritidsaktiviteter är viktigare."

Det kommer fler och fler signaler om hur Enköpings medborgare ser på hur kommunen sköts av den sittande minoriteten. Det finns ett utbrett missnöje inte bara från de som rent ideologiskt står nära Socialdemokratiska värderingar. Även medborgare som säger sig ha röstat på moderaterna vid senaste valet visar sin missbelåtenhet!

Den andra insändare, signerad Enköpingsmoderaternas tf ordförande Percy Westerlund, må ha varit välnyanserad, men det är tydligt att moderaterna har svårt att acceptera det beslut om skattehöjning som är taget av fullmäktige.

Det blir aningen motsägelsefullt när Westerlund å ena sidan fortsätter kritisera att vi Socialdemokrater vill satsa på skolan genom denna skattehöjning medan han å andra sidan menar han att vi, över partigränserna, bör "försöka fokusera på innehållet i verksamheten i stället för att förlora tid och energi på en skattedebatt".

I det sista kan jag inte annat än hålla med! Vi Socialdemokrater har i och med att beslutet vunnit laga kraft i fullmäktige slutat debattera och tänker gå till handling - i motsats till moderaterna.

I god moderatanda och ett ytterligare tecken på frustration kan inte Westerlund låta bli att skyla över sitt partis eget misslyckande lokalt. I ett försöka att ta billiga politiska poäng spelar han på oppinionssiffror på riksnivå och väljarnas förtroende för Håkan Juholt.

Percy Westerlund bör nog ta och fundera på sitt eget partis förtroendekapital på lokal nivå i Enköping. Det går inte att stoppa huvudet i sanden längre!

Kommunens medborgare visar dagligen att man tröttnat på alla kvalitetsförsämringar i de kommunala verksamheterna och vill få till en förändring.

Vi Socialdemokrater är övertyga om att vi, genom den skattehöjning som nu kommit till stånd, kommer att bidra till den förändringen. Inte genom att skära i kvaliteten utan genom att investera i framtiden!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |