fredag 27 januari 2012

Våra värderingar är tidlösa

Stefan Löfven håller sitt inledningstal som nyvald
partiordförande. Intresserat lyssnar Ingvar Carlsson.
Foto: Jytte Guteland
Det är klart att det känns extra i ett Socialdemokratiskt hjärta från Enköping när den nyvalda partiordföranden Stefan Löfven börjar med att citera Leif "Blomman" Blomberg.

"Nu får ni väl för fan ge er, sa Blomman när han som nyvald ordförande för Metall tog emot applåderna. Det betyder; Jag är hemskt tacksam!"

Stefan Löfvens tal tycker jag var ett avstamp i verkligheten med ett tydligt budskap om att vi måste börja prata politik igen. Precis det jag var inne på i mitt blogginlägg igår menade Löfven att vi genom en kraftsamling och tillsammans ska flytta fram positionerna igen.

"Vart vi än vänder oss i vårt samhälle behövs mer politik! Det finns ett skriande behov av Socialdemokratisk politik!"

Det kändes också bra att Löfven menade att vi måste stå starka i vår ideologi med honörsorden solidaritet, frihet, jämlikhet och allas lika värde:

"Våra värderingar är tidlösa! Dem ska vi fortsätta arbeta för!"

Stefan Löfven var väldigt tydlig med att det framöver kommer att handla mycket om sysselsättning och hur vi ska få fler i arbete. Den moderatledda minoritetsregeringen har med all tydlighet misslyckats med alla sina felprioriteringar. Löfven uttryckte det på följande sätt:

"Vi måste sluta slösa bort människors vilja att arbeta! Vi prioriterar utbildning och forskning före sänkt restaurangmoms! Det är så inversteringar idag bäddar för tillväxt imorgon!"

Igår skrev jag också att jag ser möjligheter med att Stefan Löfven inte sitter i riksdagen. Det ger honom möjlighet att vara ute och föra fram vår politik i samtal med medborgare. Både Göran Persson och Ingvar Carlsson var av samma uppfattning. Persson menade att det är just i "samtalen med människor på universitet, arbetsplatser, gator och torg som vi kan återvinna förtroendet för Socialdemokratisk politik".

Stefan Löfven avslutade sitt tal på ett sätt som invaggar åtminstone  mig i en förhoppning om att vi nu tillsammans - från partitoppen ner till s-föreningarna - åter ska ta debatterna, börja prata politik och återvinna den mark vi tappat. Precis som Stefan Löfven sa:

"Nu gör vi ett fantastiskt land ännu bättre! Nu riktar vi blickarna mot framtiden!"

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |