tisdag 17 januari 2012

Hur ser Wiklunds agenda ut?

Finanskommunalrådet Anna Wiklund (M) och den moderatledda minoriteten är de som sätter den politiska agendan. Wiklund beslutade att budgeten skulle tas upp på december månads kommunfullmäktige. Hon kände till att det enligt kommunallagen krävs särskilda skäl för att kunna göra så!

Anledningen till att Wiklund valde att ta upp budgetfrågan igen var den information som kommit från SKL om minskade skatteintäkter. Anna Wiklund ansåg därför att det förelåg särskilda skäl att ta upp frågan igen vid just decemberfullmäktige!

Enligt Helena Proos (S) var alliansen överens med oppositionen om att det på grund av det förändrade ekonomiska läget  krävdes en justering av budgeten och att de minskade skatteintäkterna var det särskilda skälet att lyfta frågan vid decemberfullmäktige! Varför skulle Anna Wiklund annars ha gjort det?

Nu försöker Wiklund blanda bort korten och frånsäga sig ansvaret. Anledningen; en privatperson har överklagat beslutet om skattehöjningen till förvaltningsrätten!

Finns det månne en dold agenda hos Anna Wiklund och den moderatledda minoriteten? Ja, det är kanske inte konstigt att det nu dyker upp spekulationer kring just detta när Wiklund tycks backa från allt ansvaret för att ha lyft budgetfrågan till decemberfullmäktige!

Tomas Rådkvist (FP) går till och med så långt i sin blogg att han kräver Anna Wiklunds avgång!

Fortsättning lär följa!

/Matz

1 kommentar:

AddThis

Share |