onsdag 25 januari 2012

Wiklunds pudel?

Det dröjde en dryg vecka innan finanskommunalrådet Anna Wiklund (M) backade och "dementerade" sitt tidigare uttalande i EP.

Den 17 januari publicerades en artikel där Wiklund frånsade sig allt ansvar från att ha satt frågan om budgetrevidering på dagordningen för fullmäktige och menade att det nu är upp till förvaltningsrätten att avgöra om det var rätt eller fel.

I artikeln ska Wiklund enligt reportern ha sagt:

"Självklart hade vi kännedom om SKL:s ekonomiska prognos. Vi kände också till kommunallagens skrivning om att det krävdes särskilda skäl för att fatta ett budgetbeslut i december. Men det var ett oklart läge med få tidigare rättsfall så vi valde att gå vidare och ta upp budgetfrågan i december.

Läser man Tomas Rådkvists (FP) blogg idag framgår det där att han i samtal med reportern ifråga ska ha fått bekräftat att Wiklund verkligen ska ha blivit rätt citerad och att reportern varit väldigt noga med att få det korrekt!

Nu dementerar alltså Wiklund detta och säger att hon "inte sagt så"! Tyvärr känns det mer som en reträttväg på grund av att hon inser den prekära situation hon och den moderatledda minorteten de facto befinner sig i. Ett sätt att rädda sitt ansikte om förvaltningsrätten bekräftar att särskilda skäl faktiskt förelåg!

Oavsett om Wiklund sagt det ena eller andra kvarstår det faktum att hon, i och med att alliansen sprack,  misslyckades med att driva igenom sin egen budget och sin skattesats. Därför måste hon nu se över sin situation och ta sitt ansvar. Antingen söka en ny majoritet eller avgå!

/Matz


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |