söndag 8 januari 2012

Ogilla barnfattigdom

Sverige är ett rikt land - trots det lever över 220 000 barn i fattigdom!

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.

Barnfattigdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på området tyder allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting görs.

Vi socialdemokrater vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att allt fler barn drabbas av fattigdom. Det är orättfärdigt ett rikt samhälle.

Hela landet stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar. Det är vad vi socialdemokrater menar med värdeburen tillväxt.

Här är några av de åtgärder mot barnfattigdom som vi Socialdemokrater föreslår i vår budgetmotion:
  • Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och nätter. För många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena arbetsliv med föräldraskap. Vi vill stimulera fler kommuner att tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid och avsätter 200 hundra miljoner kronor för detta 2012.

  • Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar. Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom musik, teater och dans. Vi vill införa en stimulans till de kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500 kr per termin inom musik- och kulturskolan.

  • Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har, utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Skolverket menar att det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan inte få fortsätta, skollagen måste ändras.


Tack för att du engagerar dig för bättre uppväxtvillkor för alla barn!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |